/ 1 نظر / 193 بازدید
لیلا

خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد .قوتم بخش تا نامم و حتی نانم را در خطر ایمانم افکنم . خدایا به من چگونه زیستن را بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت…. (دکتر شریعتی)