/ 1 نظر / 86 بازدید
ليلا

مریم مادر عیسی است من خواستم با چنین شیوه ای از فاطمه بگویم باز در مانده ام: خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد (ص) است. دیدم که فاطمه نیست خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین است . دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است باز دیدم که فاطمه نیست نه این ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است ( دکتر علی شریعتی) التماس دعا